VIỆN NGHIÊN CỨU RIS

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHUNGBUK HÀN QUỐC

 

Viện nghiên cứu RIS, trực thuộc Đại học quốc gia Chungbuk Hàn Quốc là đơn vị nghiên cứu các công thức, thành phần mỹ phẩm và các tỷ lệ kết hợp trong mỹ phẩm trước khi đưa vào dùng thử và sản xuất đại trà tại hệ thống nhà máy Dodream. 

 

 

Là đơn vị trực thuộc Chính phủ Hàn Quốc và được định hướng phát triển như là cái nôi của ngành công nghiệp mỹ phẩm tại Hàn Quốc, Viện nghiên cứu được trang bị các trang thiết bị tối tân cũng như là nơi làm việc của các Giáo sư đầu ngành.

 

Tất cả các thành phần đưa vào sản xuất đều được nghiên cứu, thí nghiệm, kiểm nghiệm lâm sàng kỹ lưỡng công dụng, tác dụng phụ trước khi đưa và sản xuất hàng loạt và xuất khẩu.

 

VIỆN NGHIÊN CỨU RIS

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHUNGBUK HÀN QUỐC

 

Viện nghiên cứu RIS, trực thuộc Đại học quốc gia Chungbuk Hàn Quốc là đơn vị nghiên cứu các công thức, thành phần mỹ phẩm và các tỷ lệ kết hợp trong mỹ phẩm trước khi đưa vào dùng thử và sản xuất đại trà tại hệ thống nhà máy Dodream. 

 

Là đơn vị trực thuộc Chính phủ Hàn Quốc và được định hướng phát triển như là cái nôi của ngành công nghiệp mỹ phẩm tại Hàn Quốc, Viện nghiên cứu được trang bị các trang thiết bị tối tân cũng như là nơi làm việc của các Giáo sư đầu ngành. Tất cả các thành phần đưa vào sản xuất đều được nghiên cứu, thí nghiệm, kiểm nghiệm lâm sàng kỹ lưỡng công dụng, tác dụng phụ trước khi đưa và sản xuất hàng loạt và xuất khẩu.

VIỆN NGHIÊN CỨU RIS

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHUNGBUK HÀN QUỐC

 

 

Viện nghiên cứu RIS, trực thuộc Đại học quốc gia Chungbuk Hàn Quốc là đơn vị nghiên cứu các công thức, thành phần mỹ phẩm và các tỷ lệ kết hợp trong mỹ phẩm trước khi đưa vào dùng thử và sản xuất đại trà tại hệ thống nhà máy Dodream. 

 

 

Là đơn vị trực thuộc Chính phủ Hàn Quốc và được định hướng phát triển như là cái nôi của ngành công nghiệp mỹ phẩm tại Hàn Quốc, Viện nghiên cứu được trang bị các trang thiết bị tối tân cũng như là nơi làm việc của các Giáo sư đầu ngành.

 

 

Tất cả các thành phần đưa vào sản xuất đều được nghiên cứu, thí nghiệm, kiểm nghiệm lâm sàng kỹ lưỡng công dụng, tác dụng phụ trước khi đưa và sản xuất hàng loạt và xuất khẩu

 

 

"Chăm sóc Sức khoẻ & Sắc đẹp từ các thành phần tự nhiên"