NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHẨM TẠI HÀN QUỐC

 

Nhà máy sản xuất mỹ phẩm chuyên xuất các đơn hàng mỹ phẩm thương hiệu và các đơn hàng gia công OEM theo thương hiệu của khách hàng xuất đi các nước trên thế giới: Châu Âu, Nhật, Úc, Sungapore, Malaysia, Trung Quốc,…

 

Vị trí các nhà máy

213-52, Cheongjuyeok-ro, Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Korea

2F, 115, Hambandmoe-ro 377 beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Korea

220/9Y Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh city, Vietnam

 

 

Nhà máy tại Incheon vừa là nhà máy sản xuất mỹ phẩm, vừa là nơi đóng hàng lên container để xuất ra cảng Incheon. 

 

Nhà máy đạt các tiêu chuẩn về chất lượng Hàn Quốc, tiêu chuẩn ISO 9001-2015, có sự bảo trợ sản phẩm sản xuất ra từ tập đoàn Samsung
 
 
 
 
 
 
 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHẨM TẠI HÀN QUỐC

 

Nhà máy sản xuất mỹ phẩm chuyên xuất các đơn hàng mỹ phẩm thương hiệu và các đơn hàng gia công OEM theo thương hiệu của khách hàng xuất đi các nước trên thế giới: Châu Âu, Nhật, Úc, Sungapore, Malaysia, Trung Quốc,…

 

Vị trí các nhà máy

213-52, Cheongjuyeok-ro, Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Korea

2F, 115, Hambandmoe-ro 377 beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Korea

220/9Y Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh city, Vietnam

 

 

Nhà máy tại Incheon vừa là nhà máy sản xuất mỹ phẩm, vừa là nơi đóng hàng lên container để xuất ra cảng Incheon. 

 

Nhà máy đạt các tiêu chuẩn về chất lượng Hàn Quốc, tiêu chuẩn ISO 9001-2015, có sự bảo trợ sản phẩm sản xuất ra từ tập đoàn Samsung
 
 
 
 
 
 
 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHẨM TẠI HÀN QUỐC

 

Nhà máy sản xuất mỹ phẩm chuyên xuất các đơn hàng mỹ phẩm thương hiệu và các đơn hàng gia công OEM theo thương hiệu của khách hàng xuất đi các nước trên thế giới: Châu Âu, Nhật, Úc, Sungapore, Malaysia, Trung Quốc,…

 

Vị trí các nhà máy

 

213-52, Cheongjuyeok-ro, Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Korea
2F, 115, Hambandmoe-ro 377 beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Korea
220/9Y Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh city, Vietnam

Nhà máy tại Incheon vừa là nhà máy sản xuất mỹ phẩm, vừa là nơi đóng hàng lên container để xuất ra cảng Incheon. 


 

Nhà máy đạt các tiêu chuẩn về chất lượng Hàn Quốc, tiêu chuẩn ISO 9001-2015, có sự bảo trợ sản phẩm sản xuất ra từ tập đoàn Samsung---------------

----------

"Chăm sóc Sức khoẻ & Sắc đẹp từ các thành phần tự nhiên"