Đặt hàng gia công

mỹ phẩm, thực phẩm, TPCN OEM Hàn Quốc

 

 

Công ty TNHH Health & Beauty Việt Hàn  đại diện nhà máy tại Hàn Quốc nhận các đơn đặt hàng gia công trọn gói Mỹ phẩm, Thực phẩm, Thực phẩm chức năng theo nhu cầu mẫu mã, công dụng của đối tác. Công ty TNHH Health & Beauty Việt Hàn tư vấn Đối tác nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc các lô hàng mà Đối tác đặt gia công hoặc đại diện Đối tác nhập khẩu và hợp đồng phân phối độc quyền với Đối tác. Sau đây là quy trình đặt hàng gia công:

 

FACTORY 1   FACTORY & OFFICE   VIETNAM OFFICE
213-52, Cheongjuyeok-ro, Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Korea   2F, 115, Hambandmoe-ro 377 beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Korea   220/9Y Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh city, Vietnam

 

 

Qui trình thực hiện

OEM MỸ PHẨM

Qui trình thực hiện

OEM THỰC PHẨM & TPCN

PHIẾU THÔNG TIN (MẪU 1) PHIẾU THÔNG TIN (MẪU 1)
THỐNG NHẤT HỢP ĐỒNG THỐNG NHẤT HỢP ĐỒNG

KÝ HỢP ĐỒNG

Thanh toán 20%

KÝ HỢP ĐỒNG

Thanh toán nhà máy 20% - Việt Hàn 5%

CHỐT MẪU & THIẾT KẾ

Thanh toán 30%

CHỐT MẪU & THIẾT KẾ

Thanh toán 30%

SẢN XUẤT, ĐĂNG KÍ HQ, ĐĂNG KÍ VN

Thanh toán 30%

SẢN XUẤT, ĐĂNG KÍ HQ, ĐĂNG KÍ VN

Thanh toán 30%

GIAO HÀNG FOB & CHỨNG TỪ

Thanh toán 30%

GIAO HÀNG FOB & CHỨNG TỪ

Thanh toán nhà máy 20% - Việt Hàn 5%

 

 

MẪU 1

 

STT NỘI DUNG THÔNG TIN GHI CHÚ
1 Công dụng sp    
2 Phân loại chất liệu    
3 Thành phần thêm vào    
4 Thiết kế   Thiết kế bao bì, thương hiệu...
5 Quy cách đóng gói   Lọ/tuýp/hủ - Chất liệu: thủy tinh/nhựa...
6 Giá đề nghị (FOB)    
7 Yêu cầu khác   7 Yêu cầu khác Màu sắc, mùi, chất…

 

 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 

  Bước 1   Bước 2   Bước 3
Mô tả nhu cầu sp Thống nhất đơn giá, số lượng, quy cách sản phẩm Ký hợp đồng
Kiểm tra điều kiện sx Thống nhất các điều khoản hợp đồng Thanh toán đợt 1
  Bước 4   Bước 5   Bước 6
Chốt hàng mẫu: chất lượng & thiết kế Tiến hành sản xuất & thủ tục đăng ký tại HQ & gởi giấy tờ để Công bố tại VN Giao hàng & chứng từ
Thanh toán đợt 2 Thanh toán đợt 3 Thanh toán đợt cuối

 

 

VIỆT HÀN HEALTH & BEAUTY XIN CẢM ƠN

Hotline: 028-3820-8775, 0908 18 00 17

Đặt hàng gia công

mỹ phẩm, thực phẩm, TPCN OEM Hàn Quốc

 

 

Vihanhealthcare đại diện nhà máy tại Hàn Quốc nhận các đơn đặt hàng gia công trọn gói Mỹ phẩm, Thực phẩm, Thực phẩm chức năng theo nhu cầu mẫu mã, công dụng của đối tác. Vihanhealthcare tư vấn Đối tác nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc lô hàng mà Đối tác đặt gia công hoặc đại diện đối tác nhập khẩu và hợp đồng phân phối độc quyền với đối tác. Sau đây là quy trình đặt hàng gia công:

 

FACTORY 1   FACTORY & OFFICE   VIETNAM OFFICE
213-52, Cheongjuyeok-ro, Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Korea   2F, 115, Hambandmoe-ro 377 beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Korea   220/9Y Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh city, Vietnam

 

 

PHIẾU THÔNG TIN (MẪU 1)
THỐNG NHẤT HỢP ĐỒNG

KÝ HỢP ĐỒNG

Thanh toán 20%

CHỐT MẪU & THIẾT KẾ

Thanh toán 30%

SẢN XUẤT, ĐĂNG KÍ HQ, ĐĂNG KÍ VN

Thanh toán 30%

GIAO HÀNG FOB & CHỨNG TỪ

Thanh toán 30%

PHIẾU THÔNG TIN (MẪU 1)
THỐNG NHẤT HỢP ĐỒNG

KÝ HỢP ĐỒNG

Thanh toán nhà máy 20% - Việt Hàn 5%

CHỐT MẪU & THIẾT KẾ

Thanh toán 30%

SẢN XUẤT, ĐĂNG KÍ HQ, ĐĂNG KÍ VN

Thanh toán 30%

GIAO HÀNG FOB & CHỨNG TỪ

Thanh toán nhà máy 20% - Việt Hàn 5%

 

MẪU 1

 

STT NỘI DUNG THÔNG TIN GHI CHÚ
1 Công dụng sp    
2 Phân loại chất liệu    
3 Thành phần thêm vào    
4 Thiết kế   Thiết kế bao bì, thương hiệu...
5 Quy cách đóng gói   Lọ/tuýp/hủ - Chất liệu: thủy tinh/nhựa...
6 Giá đề nghị (FOB)    
7 Yêu cầu khác   7 Yêu cầu khác Màu sắc, mùi, chất…

 

 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 

  Bước 1   Bước 2   Bước 3
Mô tả nhu cầu sp Thống nhất đơn giá, số lượng, quy cách sản phẩm Ký hợp đồng
Kiểm tra điều kiện sx Thống nhất các điều khoản hợp đồng Thanh toán đợt 1
  Bước 4   Bước 5   Bước 6
Chốt hàng mẫu: chất lượng & thiết kế Tiến hành sản xuất & thủ tục đăng ký tại HQ & gởi giấy tờ để Công bố tại VN Giao hàng & chứng từ
Thanh toán đợt 2 Thanh toán đợt 3 Thanh toán đợt cuối

 

 

VIỆT HÀN HEALTH & BEAUTY XIN CẢM ƠN

Hotline: 028-3820-8775

Đặt hàng gia công

mỹ phẩm, thực phẩm, TPCN OEM Hàn Quốc

 

 

 

Vihanhealthcare đại diện nhà máy tại Hàn Quốc nhận các đơn đặt hàng gia công trọn gói Mỹ phẩm, Thực phẩm, Thực phẩm chức năng theo nhu cầu mẫu mã, công dụng của đối tác. Vihanhealthcare tư vấn Đối tác nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc lô hàng mà Đối tác đặt gia công hoặc đại diện đối tác nhập khẩu và hợp đồng phân phối độc quyền với đối tác. Sau đây là quy trình đặt hàng gia công:

 

 

FACTORY 1

213-52, Cheongjuyeok-ro, Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Korea

 

FACTORY & OFFICE

2F, 115, Hambandmoe-ro 377 beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Korea

 

VIETNAM OFFICE

220/9Y Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

 


 

PHIẾU THÔNG TIN (MẪU 1)
THỐNG NHẤT HỢP ĐỒNG

KÝ HỢP ĐỒNG

Thanh toán 20%

CHỐT MẪU & THIẾT KẾ

Thanh toán 30%

SẢN XUẤT, ĐĂNG KÍ HQ, ĐĂNG KÍ VN

Thanh toán 30%

GIAO HÀNG FOB & CHỨNG TỪ

Thanh toán 30%

PHIẾU THÔNG TIN (MẪU 1)
THỐNG NHẤT HỢP ĐỒNG

KÝ HỢP ĐỒNG

Thanh toán nhà máy 20% - Việt Hàn 5%

CHỐT MẪU & THIẾT KẾ

Thanh toán 30%

SẢN XUẤT, ĐĂNG KÍ HQ, ĐĂNG KÍ VN

Thanh toán 30%

GIAO HÀNG FOB & CHỨNG TỪ

Thanh toán nhà máy 20% - Việt Hàn 5%

 

MẪU 1

 

STT NỘI DUNG THÔNG TIN GHI CHÚ
1 Công dụng sp    
2 Phân loại chất liệu    
3 Thành phần thêm vào    
4 Thiết kế   Thiết kế bao bì, thương hiệu...
5 Quy cách đóng gói   Lọ/tuýp/hủ - Chất liệu: thủy tinh/nhựa...
6 Giá đề nghị (FOB)    
7 Yêu cầu khác   7 Yêu cầu khác Màu sắc, mùi, chất…

 

 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 

  Bước 1   Bước 2
Mô tả nhu cầu sp Thống nhất đơn giá, số lượng, quy cách sản phẩm
Kiểm tra điều kiện sx Thống nhất các điều khoản hợp đồng
  Bước 3   Bước 4
Ký hợp đồng Chốt hàng mẫu: chất lượng & thiết kế
Thanh toán đợt 1 Thanh toán đợt 2
  Bước 5   Bước 6
Tiến hành sản xuất & thủ tục đăng ký tại HQ & gởi giấy tờ để Công bố tại VN Giao hàng & chứng từ
Thanh toán đợt 3 Thanh toán đợt cuối

 

 

VIỆT HÀN HEALTH & BEAUTY XIN CẢM ƠN

Hotline: 028-3820-8775

"Chăm sóc Sức khoẻ & Sắc đẹp từ các thành phần tự nhiên"